12
Feb
2019

Strečno

Pohorie: Malá Fatra
Dátum a čas odchodu: 25. 05. 2019 o 06:00
Miesto odchodu: AS Šurany

Malá Fatra patrí medzi vysoké pohoria Slovenska s bohatou a zachovalou prírodou. Je to jedno z najkrajších pohorí

Vynára sa zo Žilinskej a Turčianskej kotliny ako mohutný val, klenúci sa zvlneným oblúkom od Kľaku na severovýchod až po Rozsutec. Pohorie je údolím Váhu rozdelené na lúčanskú Malú Fatru s rozľahlým a širokým ústredným hrebeňom s najvyšším vrchom Veľká Lúka 1476 m, ľudovo nazývanou tiež Martinské hole a na Krivánsku Malú Fatru, s najvyšším vrchom Veľký Fatranský Kriváň 1709 m. Prevažná časť pohoria patrí do povodia Váhu a malá časť juhozápadu do povodia Nitry. Územie zaberajú lesy, prevažne zmiešané. Prevládajú listnaté dreviny, najmä buk. Nad 1300 m rastie súvisle kosodrevina. Vo vyšších polohách jedľa a smrek. Zo živočíchov sa tu vyskytuje medveď hnedý, rys ostrovid, mačka divá, kuna lesná, jeleň, srnec, divá sviňa a vlk. Za Vrútkami nasadneme na plte a budeme sa plaviť 7 km cez Strečiansky priesmyk s množstvom meandrov a popri legendárnych skalách Margita a Besná do Strečna, ktoré leží na ľavom brehu Váhu 360 m. Na pravom brehu leží Nezbudská Lúčka, odkiaľ proti toku Váhu červenou značkou pôjdeme popod železničnú trať zalesnenou dolinou Hradské a vystúpime na Starý hrad. Je to zrúcanina postavená na ostrom hrebeni 475 m, pochádzajúca z 13. stor. Čiastočne je zachovaná veža a zvyšky paláca. Ponúka krásny pohľad na Domašínsky meander Váhu a časť Malej Fatry. Patril aj Matúšovi Čákovi Trenčianskemu. Z hradu sa vrátime späť do Strečna a po žltej turistickej značke, ktorá začína pod hradom Strečno, strmým stúpaním serpentínami po hrebeni vystúpime na vrch Špicák 620 m, kde stojí rozhľadňa Strečno. Výška rozhľadne je 8,20 m a postavená je z dreva. Z rozhľadne je krásny panoramatický výhľad na hrebeň Malej Fatry, Kysucké a Strážovské vrchy, krajské mesto Žilina a štyri hrady: Strečno, Starý hrad, Budatínsky hrad a Lietavský hrad. Pokračujeme ďalej na Kojšovú 743 m, čo je samostatný zalesnený vrchol – pod vrcholom skalné útvary, kríž a výhľad na zdevastovaný Polom 1010 m – kameňolom. Nasleduje návrat do Strečna k hradu. Hrad Strečno, kedysi strážny hrad na 103 m vysokom vápencovom brale, pochádzajúci z r. 1316. V jeho priestoroch sú expozície Považského múzea. Na hrade žil František Vešeléni a jeho manželka Žofia Bosniaková, rodáčka zo Šurian, po smrti uctievaná ako svätica. V roku 1689 v krypte hradnej kaplnky, 45 rokov po smrti objavili jej neporušené telo, ktoré previezli do kostola v Tepličke nad Váhom. Nad Strečnom na vrchu Zvonica stojí pamätník francúzskych partizánov. V obci sa nachádza kostol z roku 1847 zasvätený sv. Žofii. V kostole dominuje unikátny drevený organ z 18. storočia.

Časy: Strečno – plavba plťou. Strečno Rozhľadňa Špičák 620 m, 0,45 hod. – Kojšová 743 m, 1,45 hod. – Strečno 3,15 hod. Nezbudská Lúčka – Starý hrad 0,45 hod. – Strečno 1,45 hod., prehliadka hradu Strečno

fotogaléria

kalendár

26.05.2020

Meniny má Dušan, zajtra Iveta

užitočné odkazy

naši sponzorzi